zednictví-sanace.cz Rotating Header Image

Podřezávání zdiva

Podřezávání zdiva se provádí hlavně z důvodů odstranění nežádoucí vlhkosti v objektu. Tato činnost se odborně nazývá podřezávání. Obvykle se prořezává zdivo do jednoho metru. Pokud si sjednáte tuto stavební službu, nejprve bude proveden průzkum zdiva a na základě toho bude stanoven vhodný postup. Izolace metodou podřezání vlhkého zdiva řetězovou pilou.

Tato metoda je vhodná pro staré objekty bez původní vodorovné izolace, objekty, kde tato izolace byla použita nedostatečně nebo kde tato izolace neplní již svůj účel. Technologie je dvoufázová. V první fázi se provede oddělení zdiva – proříznutí zdiva. V druhé fázi se vloží nová hydroizolace a spára se uzavře pevnostními klíny. Určena je pro cihelné zdivo s rovnou ložnou spárou.

Popis technologie

V místě vkládání dodatečné izolace se otluče omítka. Podél zdiva musí být tvrdý a dostatečně rovný podklad v šíři cca 1,50 m pro pojezd podřezávacího stroje. Po proříznutí zdiva v délce 1 m se vypne pohon a ozubenou lištou se pročistí drážka. Do proříznuté a pročištěné drážky se vloží některý z typů izolace. Izolace je vyrobena ze skelného laminátu o tl.1,5-2 mm nebo z polyetylénu. Klíny se vkládají do zdiva oboustranně, a to v roztečích cca 20 cm. Dodávají se v různých tloušťkách podle šíře řezu a používané izolace. Cyklus se opakuje po záběrech, přesahy izolačních desek musí být min. 10 cm. Tímto způsobem lze podříznout a vyklínovat najednou až 30 m zdiva. Následuje vyplňování drážky. Ta se oboustranně omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo min. 50 cm nad horní hranici vlhkosti.